Archiwum ogłoszeń

Liczba zwróconych obiektów: 2/12
Ograniczony dostęp do map 2015-03-30 15:14:11 (zmodyfikowano: 2015-04-14 08:23:32)
Ze względu na bardzo duże obciążenie systemu SIIS związane z zakończeniem inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej dostęp do map został ograniczony. Możliwość prezentacji danych na mapach powróci po 31 marca. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.
Wkrótce termin przekazania raportu kwartalnego 2014-07-16 13:54:51 (zmodyfikowano: 2014-07-16 14:10:19)
Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominamy o zbliżającym się terminie przekazania raportu kwartalnego o budowie i postępach prac realizowanych w ramach projektu polegającego na budowie sieci telekomunikacyjnej do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej, zwanego dalej SIIS.

Termin przekazania ww. danych upływa z dniem 31 lipca 2014 r. Wszystkie dane należy przekazywać drogą elektroniczną za pomocą interfejsu internetowego SIIS, dostępnego na stronie. Do systemu SIIS można się logować przy użyciu tych samych haseł jakie zostały ustanowione w trakcie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. Po dłuższym okresie niekorzystania z systemu, już po zalogowaniu, konieczna będzie zmiana hasła na nowe. Przypominamy też, że inwentaryzacji podlegają wszystkie elementy infrastruktury objęte projektem (tj. węzły, punkty styku, linie kablowe i bezprzewodowe, zakończenia sieci) oraz usługi zaplanowane/realizowane/zakończone w ramach projektu.

W przypadku konieczności wykorzystywania danych przekazanych podczas inwentaryzacji infrastruktury za 2013 r. (np. węzły, z którymi łączy się sieć realizowana w ramach projektu) należy je wyeksportować do pliku CSV a następnie zaimportować do Generatora i w tym narzędziu edytować, poprzez wybranie odpowiednich elementów i dodanie do nich numeru projektu oraz odpowiedniego statusu realizacji. Proces importu i eksportu jest opisany w instrukcjach dostępnych w zakładce „Pomoc”.
Strona główna