Archiwum ogłoszeń

Liczba zwróconych obiektów: 10/16
Przedłużenie terminu konsultacji 2022-09-15 15:46:21 (zmodyfikowano: 2022-09-15 15:46:53)

uprzejmie informujemy, że konsultacje społeczne obszarów białych NGA, w ramach których mogą Państwo zgłaszać komercyjne plany inwestycyjne dotyczące budowy sieci dostępu do szybkiego internetu, zostały wydłużone do dnia 26 września br.

Zachęcamy do zapoznania się z Zasadami konsultacji społecznych oraz z Instrukcją zgłaszania planów inwestycyjnych oraz do udziału w konsultacjach.

Przerwa techniczna. 2022-05-17 14:11:17 (zmodyfikowano: 2022-05-17 14:16:44)

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy iż w najbliższy czwartek (19 maja 2022) pomiędzy godziną 11 a 15 wystąpią przerwy w dostępie do systemu SIIS, związane z archiwizacją danych z ostatniej inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych.

Za utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy

Zespół SIIS

Migracja systemu 2022-01-21 12:29:18 (zmodyfikowano: 2022-01-21 12:30:15)
Szanowni Państwo, w najbliższy poniedziałek (24 stycznia 2022) od godziny 9:00 planowana jest migracja systemu SIIS na nową, szybszą infrastrukturę sprzętową. W czasie migracji system będzie niedostępny. Szacowany czas niedostępności systemu: 3 godziny Przepraszamy za wszelkie związane z tym utrudnienia. Zespół SIIS
Przerwa techniczna 2021-04-12 11:13:24 (zmodyfikowano: 2021-04-12 11:38:37)

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy iż w najbliższą środę (14 kwietnia 2021) pomiędzy godziną 11 a 15 wystąpią przerwy w dostępie do systemu SIIS, związane z z archiwizacją danych z ostatniej inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych.

Za utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy

Zespół SIIS

Przerwa techniczna 2018-01-26 13:11:58 (zmodyfikowano: 2018-01-29 07:56:44)

Szanowni Państwo,

w najbliższy poniedziałek (29 stycznia 2018) od godziny 9:00 prowadzona będzie aktualizacja oprogramowania systemu SIIS. W czasie aktualizacji system będzie niedostępny.

Szacowany czas niedostępności systemu: 4 godziny

Przepraszamy za wszelkie związane z tym utrudnienia.
Zespół SIIS
Przedłużamy konsultacje społeczne obszarów białych NGA 2016-06-17 13:44:01 (zmodyfikowano: 2016-06-17 13:46:06)
Konsultacje społeczne obszarów białych NGA potrwają do 21 czerwca br.

Przedmiotem konsultacji są białe obszary NGA, czyli punkty adresowe budynków które nie znajdują się w zasięgu infrastruktury sieci NGA umożliwiającej świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s.

Do 21 czerwca można weryfikować listę obszarów białych NGA oraz zgłaszać trzyletnie plany inwestycyjne w zakresie infrastruktury szerokopasmowej NGA.

Więcej o konsultacjach: https://mc.gov.pl/konsultacje/konsultacje-spoleczne-obszarow-bialych-nga

Inwentaryzacja infrastruktury i usług telekomunikacyjnych 2016 2016-01-20 08:22:06 (zmodyfikowano: 2016-04-19 08:27:51)
W związku z trwającą inwentaryzacją infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych i budynków umożliwiających kolokację, świadczonych usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przypomina o obowiązku przekazania wymaganych informacji przez:

  • przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
  • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz
  • podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej.
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej informuje dodatkowo, że w bieżącym roku do przedsiębiorców, których dochód z działalności telekomunikacyjnej w roku 2014 przekroczył 500.000,00 zł lub przedsiębiorców, którzy realizowali projekty z dofinansowaniem unijnym, zostaną wysłane wezwania do przekazania obszarów, które w 2015 r. zostały objęte zasięgiem publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz nowych obszarów, które w 2016 r. zostaną objęte zasięgiem publicznej sieci telekomunikacyjnej, wraz z określeniem warunków, na jakich to nastąpi - na podstawie art. 6b ust 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Pozostałe podmioty, które nie otrzymają wezwania również mogą przekazać takie dane, w przypadku gdy w 2015 zrealizowali bądź planują realizować w 2016 r. przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie telekomunikacji.

Wszystkie dane wraz z oświadczeniami należy przekazać w Systemie SIIS, do dnia 31 marca 2016 r.

Podobnie jak w roku ubiegłym zachęcamy do wyrażania zgody na upublicznienie nazwy podmiotu w odniesieniu do poszczególnych elementów infrastruktury oraz zasięgów budynkowych i świadczonych usług szerokopasmowych.

Udostępnienie informacji o nazwie podmiotu posiadającego infrastrukturę telekomunikacyjną, umożliwi UKE przekazywanie tych danych innym podmiotom, zainteresowanym odpłatnym wykorzystaniem elementów sieci. Podkreślamy natomiast, że sam fakt ujawnienia informacji o właścicielu elementów infrastruktury telekomunikacyjnej nie oznacza obowiązku udostępnienia sieci zainteresowanym podmiotom.

Wszelkie informacje i narzędzia wspomagające proces inwentaryzacji są dostępne i aktualizowane w zakładce Pomoc Systemu SIIS.

W przypadku, gdy nastąpiła zmiana danych dotyczących prowadzonej działalności telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1-8 Pt, w tym w sytuacji, gdy podmiot zaprzestaje wykonywania działalności telekomunikacyjnej, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym Prezesa UKE. W tym celu należy wypełnić formularz wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru znajdujący się na stronie internetowej UKE i przesłać do właściwej delegatury UKE.

Należy również pamiętać, że wykreślenie wpisu przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego nie skutkuje automatycznym wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa UKE.

Warto także podkreślić, że wykreślenie z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych spowoduje brak konieczności przekazywania wszelkich danych i sprawozdań, które są obowiązkiem przedsiębiorców telekomunikacyjnych
Rozpoczęcie inwentaryzacji za rok 2015 2015-04-14 08:24:59 (zmodyfikowano: 2016-04-19 08:27:39)
W związku z trwającą inwentaryzacją infrastruktury i usług telekomunikacyjnych, obiektów kolokacji i przedsięwzięć inwestycyjnych, uprzejmie informujemy, że dane przekazane w 2015 r. są dostępne w systemie SIIS, można je również pobrać z serwera archiwalnego.
Comiesięczne raportowanie o budowie i postępach prac realizowanych w ramach projektu polegającego na budowie sieci telekomunikacyjnej 2015-06-08 11:06:57 (zmodyfikowano: 2016-01-20 08:16:53)

Instytucje Wdrażające i Zarządzające dokonały zmian w zakresie obowiązku raportowania o budowie i postępach prac realizowanych w ramach projektu polegającego na budowie sieci telekomunikacyjnej do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej, zwanego dalej SIIS.
Zmianie uległ harmonogram przekazywania informacji. Obecnie dane należy przekazywać miesięcznie (nie kwartalnie, jak miało to miejsce dotychczas) do 5 dnia każdego miesiąca zgodnie ze stanem na ostatni dzień miesiąca poprzedniego, np:

Dane aktualne na dzieńData przekazania danych
31 maja 2015 r.5 czerwca 2015 r.
30 czerwca 2015 r.5 lipca 2015 r.

Zwracamy szczególną uwagę na fakt, że przekazane do dnia 5 czerwca 2015 r. dane (o planowanej i/lub budowanej i/lub wybudowanej w ramach projektu infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz o planowanych i/lub realizowanych i/lub zrealizowanych w ramach projektu zakończeniach sieci telekomunikacyjnej) będą wykorzystane do wyznaczania obszarów, w których mogą być realizowane projekty polegające na budowie sieci dostępowych w ramach I Osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
Nieprzekazanie szczegółowych informacji (lokalizacji i parametrów technicznych) o infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz zakończeniach sieci telekomunikacyjnych, realizowanych w ramach projektu spowoduje ryzyko interpretacji tego faktu jako brak infrastruktury na danym obszarze. W konsekwencji brak danych o infrastrukturze może spowodować dofinansowanie innego projektu na obszarze realizacji inwestycji, która nie została sprawozdana.

Przypominamy, że przed złożeniem wniosku o płatność końcową projektu, należy przekazać kompletne i zgodne ze stanem faktycznym informacje o Infrastrukturze i usługach dostępu do Internetu, świadczonych w wyniku realizacji projektu.

Przerwa techniczna 2015-12-01 08:59:24 (zmodyfikowano: 2016-01-20 08:16:46)
Uprzejmie informujemy, że począwszy od soboty (5.12), od godz. 8:00, do niedzieli (6.12), do godz. 22:00 System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej będzie niedostępny ze względu na realizowane prace modernizacyjne. Za wszelkie utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy.
Strona główna