System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) w ramach projektu SIPS

światłowody

Witamy w systemie!

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) - to system teleinformatyczny służący do gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i udostępniania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych oraz budynkach umożliwiających kolokację.

System SIIS jest realizowany w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa (SIPS). Projekt jest realizowany przez Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ze środków 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

Celem Projektu jest utworzenie systemu teleinformacyjnego, zapewniającego wsparcie administracji rządowej i samorządowej w zarządzaniu oraz koordynacji projektów dotyczących budowy infrastruktury szerokopasmowej na obszarach wymagających interwencji.

Ogłoszenia i komunikaty:

Nowe zasady inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych 2023-01-02 08:59:19

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 1 stycznia 2023 roku nie jest możliwe przekazanie danych inwentaryzacyjnych za pośrednictwem SIIS.

1 stycznia 2023 r. weszło w życie art. 29 ust. 2a ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, co spowodowało zmianę dotychczasowych zasad przekazywania danych w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z treścią powyższego przepisu, obowiązek sprawozdawczy zostanie rozszerzony o dane dotyczące przebiegu światłowodowych linii kablowych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz posiadane w postaci elektronicznej informacje o przebiegu innych niż światłowodowe linii kablowych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu. Powyższy przepis reguluje również nowe terminy przekazywania danych w ramach inwentaryzacji.

Wobec omawianych zmian, oraz w związku z faktem, że obowiązujące dotąd rozporządzenie w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych wygasło wraz z początkiem 2023 roku zachęcamy do zapoznania się z treścią nowego rozporządzenia, regulującego szczegóły związane z przekazywaniem danych w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych, które dostępne jest na stronie internetowej pod linkiem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2796

Jednocześnie informujemy, że od momentu wejścia w życie wskazanych powyżej przepisów, nastąpi zmiana systemu służącego obsłudze inwentaryzacji.

Dane osobowe w systemie SIIS 2018-05-24 17:17:41
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w SIIS można znaleźć w klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie pomocy.