System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS)

światłowody

Witamy w systemie!

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) - to system teleinformatyczny służący do gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i udostępniania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych oraz budynkach umożliwiających kolokację.

System SIIS jest realizowany w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa (SIPS). Projekt jest realizowany przez Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ze środków 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

Celem Projektu jest utworzenie systemu teleinformacyjnego, zapewniającego wsparcie administracji rządowej i samorządowej w zarządzaniu oraz koordynacji projektów dotyczących budowy infrastruktury szerokopasmowej na obszarach wymagających interwencji.

Ogłoszenia i komunikaty:

Zakończenie przekazywania danych 24 marca 2014 14:35:59 (zmodyfikowano: 24 marca 2014 14:47:28)

W związku z obowiązkami przedsiębiorców telekomunikacyjnych wynikającymi z art. 29 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.) uprzejmie przypominamy o konieczności przekazania w terminie do dnia 31 marca 2014 r. informacji dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych i budynków umożliwiających kolokację, świadczonych usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni powinni przekazać także do 31 marca 2014 r. dane o planach inwestycyjnych na 2014 r. i o zrealizowanych inwestycjach w 2013 r.

Dane z poprzedniej inwentaryzacji 16 lutego 2014 13:52:22
Wszyscy Przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim przekazali dane do SIIS, mogą je pobrać z systemu w formacie dostosowanym do wymagań nowego rozporządzenia. W tym celu należy przejść na stronę Dane->Eksport, na górze wybrać rok sprawozdawczy 2012 i kliknąć na przycisk 'Pobierz CSV'. W związku ze zmianami w rozporządzeniu - dane te będą wymagały uzupełnienia.