Pomoc

Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-13

Rozporządzenie

Filmy instruktażowe

Instrukcje

Prezentacje

Standard CSV

Standard XML

Przykładowe pliki XML

miniSIIS

Narzędzie dla dużych operatorów

Generator XML (wersja archiwalna – nie jest obsługiwane przekazanie informacji o planach inwestycyjnych)

UWAGA: Generator XML jest narzędziem archiwalnym i nie jest w pełni wspierany przez SIIS
 

Słowniki