Archiwum ogłoszeń

Liczba zwróconych obiektów: 5/15
Ruszają konsultacje społeczne białych obszarów NGA 2015-03-16 12:57:37 (zmodyfikowano: 2015-06-08 11:00:20)

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest określenie obszarów, na których nie istnieje odpowiednia infrastruktura sieci NGA, dzięki której możliwe jest korzystanie z dostępu do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s.

Konsultacje społeczne będą trwały od 16 marca do 15 maja 2015 r.

Przedmiotem konsultacji są białe obszary NGA, czyli punkty adresowe w których nie występuje infrastruktura sieci NGA umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s.

Lista obszarów białych NGA została stworzona na podstawie danych pozyskanych w ramach inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadzonej w 2014 r. Współrzędne geograficzne do zlokalizowania adresów zostały pobrane z Państwowego Rejestru Granic prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju.

Na konsultacje składają się dwa procesy:
- weryfikacja zidentyfikowanych białych obszarów NGA;
- zebranie trzyletnich planów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury szerokopasmowej NGA.

Więcej informacji o konsultacjach społecznych dostępnych jest na stronie: https://mac.gov.pl/szybki-internet.

Dane inwentaryzacyjne za 2014 rok 2014-06-03 13:30:48 (zmodyfikowano: 2015-04-14 08:24:29)
Uprzejmie informujemy, że można już przekazywać do SIIS dane inwentaryzacyjne dotyczące infrastruktury i usług telekomunikacyjnych, obiektów kolokacji i inwestycji za 2014 r. Przekazane wcześniej dane dotyczące roku 2013 można pobrać z serwera archiwalnego. Format przekazywanych danych nie uległ zmianie.
Informacje o Inwentaryzacji 2015 2015-01-21 15:08:34 (zmodyfikowano: 2015-04-14 08:24:10)

W związku trwającą inwentaryzacją posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych i budynków umożliwiających kolokację, świadczonych usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przypomina o obowiązku przekazania wymaganych informacji przez:

  • przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
  • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz
  • przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

Wszystkie dane wraz z oświadczeniami należy przekazać w Systemie SIIS, https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/login/ do dnia 31 marca 2015 r.

Podobnie jak w roku ubiegłym zachęcamy do wyrażania zgody na upublicznienie nazwy podmiotu w odniesieniu do poszczególnych elementów infrastruktury oraz zasięgów budynkowych i świadczonych usług szerokopasmowych.

Udostępnienie informacji o nazwie podmiotu posiadającego infrastrukturę telekomunikacyjną, umożliwi UKE przekazywanie tych danych innym podmiotom, zainteresowanym odpłatnym wykorzystaniem elementów sieci. Podkreślamy natomiast, że sam fakt ujawnienia informacji o właścicielu elementów infrastruktury telekomunikacyjnej nie oznacza obowiązku udostępnienia sieci zainteresowanym podmiotom.

Wszelkie informacje i narzędzia wspomagające proces inwentaryzacji są dostępne i aktualizowane w zakładce Pomoc Systemu SIIS: https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/help/.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z załącznikiem do niniejszej wiadomości.

Ograniczony dostęp do map 2015-03-30 15:14:11 (zmodyfikowano: 2015-04-14 08:23:32)
Ze względu na bardzo duże obciążenie systemu SIIS związane z zakończeniem inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej dostęp do map został ograniczony. Możliwość prezentacji danych na mapach powróci po 31 marca. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.
Wkrótce termin przekazania raportu kwartalnego 2014-07-16 13:54:51 (zmodyfikowano: 2014-07-16 14:10:19)
Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominamy o zbliżającym się terminie przekazania raportu kwartalnego o budowie i postępach prac realizowanych w ramach projektu polegającego na budowie sieci telekomunikacyjnej do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej, zwanego dalej SIIS.

Termin przekazania ww. danych upływa z dniem 31 lipca 2014 r. Wszystkie dane należy przekazywać drogą elektroniczną za pomocą interfejsu internetowego SIIS, dostępnego na stronie. Do systemu SIIS można się logować przy użyciu tych samych haseł jakie zostały ustanowione w trakcie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. Po dłuższym okresie niekorzystania z systemu, już po zalogowaniu, konieczna będzie zmiana hasła na nowe. Przypominamy też, że inwentaryzacji podlegają wszystkie elementy infrastruktury objęte projektem (tj. węzły, punkty styku, linie kablowe i bezprzewodowe, zakończenia sieci) oraz usługi zaplanowane/realizowane/zakończone w ramach projektu.

W przypadku konieczności wykorzystywania danych przekazanych podczas inwentaryzacji infrastruktury za 2013 r. (np. węzły, z którymi łączy się sieć realizowana w ramach projektu) należy je wyeksportować do pliku CSV a następnie zaimportować do Generatora i w tym narzędziu edytować, poprzez wybranie odpowiednich elementów i dodanie do nich numeru projektu oraz odpowiedniego statusu realizacji. Proces importu i eksportu jest opisany w instrukcjach dostępnych w zakładce „Pomoc”.
Strona główna